Συνεργασίες /ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ
& συνεργάτες μηχανικοί
Τηλ: 25210 47270 / fax: 2521047280Προφίλ

Η ίδρυση του τεχνικού γραφείου “ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ & συνεργάτες μηχανικοί” έγινε το 2003 στη Δράμα,  από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ Γαλανό Ι. Λάζαρο με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Έργων, ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως στέλεχος στην μεγαλύτερη τεχνική – μελετητική εταιρεία συμβούλων της Ελλάδος και έχει συμμετάσχει στην μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση των μεγαλύτερων ιδιωτικών και δημόσιων έργων στην Βόρειο Ελλάδα.

Υπηρεσίες Τεχνικού γραφείου:

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεωνΕιδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων, Πυρασφάλειας, Ενεργειακής απόδοσης Κτηρίων, Εξοικονόμησης ενέργειας, Ενεργειακές (ΑΠΕ), Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων-Κόμβων, Χωροθετήσεων Νέων Μονάδων

Βιομηχανιών, Εργοστασίων, Βιοτεχνιών, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Σταθμών Αυτοκινήτων - Parking, Πλυντηρίων - Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων, Χώρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μελέτες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων, Τεχνική Επίβλεψη Λειτουργίας Εργοστασίων

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου

Σύνταξη φακέλων για επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, Προϋπολογισμοί έργων, Κοστολόγηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Ειδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων, Τεκμηρίωση επενδύσεων, Εκτιμήσεις αξιών Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοστασίων – Πραγματογνωμοσύνες.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη σωστή ενεργειακή λύση!