Νέα / Μάθετε για τη σήμανση ErP


Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με ενέργεια (ErPEnergy Related Products) θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό “Ecodesign” και θα πρέπει να φέρουν ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης.  Η βασική αιτία για την εφαρμογή της Οδηγίας, είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα (Co2).
Η οδηγία ErP αφορά τους λέβητες θέρμανσης και τις αντλίες θερμότητας ισχύος έως και 400 KW, τις μονάδες συμπαραγωγής έως 400kW παραγωγής θερμότητας και 50 kW ηλεκτρικής ισχύος, τα δοχεία αδράνειας και ζεστού νερού χρήσης έως 2000 l, καθώς και εξαρτήματα εγκατάστασης, όπως  συστήματα αυτοματισμού και ηλιακούς σταθμούς.
Η ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης θα απεικονίζει την Ενεργειακή κατηγορία της συσκευής που κυμαίνεται από Α+++ με G ( το A+++ αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης και η G χαμηλή απόδοση) για να ενημερώνονται οι καταναλωτές για το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης της συσκευής.

Με την εφαρμογή των νέων κανονισμών αντικαθίστανται οι συμβατικοί λέβητες με τους λέβητες συμπύκνωσης.


Λέβητας Συμπύκνωσης: Buderus Logano Plus GB105

Η τεχνολογία συμπύκνωσης συνίσταται στην ψύξη των καυσαερίων πριν αυτά αποδεσμευτούν στην ατμόσφαιρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ειδικού εναλλάκτη, από τον όποιον περνούν τα καύσιμα πριν οδηγηθούν στην καμινάδα όπου ψύχονται και συμπυκνώνονται, με αποτέλεσμα η θερμότητα τους να μεταφέρεται στο κύκλωμα θέρμανσης. Η απόδοση ενός λέβητα συμπύκνωσης μπορεί να φτάσει έως και 108% σε σχέση με έναν συμβατικής τεχνολογίας. Άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως 15% σε παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης, έως 20% σε μεικτά συστήματα, έως 35% σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (χαμηλών θερμοκρασιών 40-50oC). Τέλος, πέρα από το οικονομικό κομμάτι ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης μειώνονται και οι ρύποι, επειδή οι λέβητες συμπύκνωσης πλησιάζουν στο θεωρητικό μοντέλο της τέλειας καύσης ελαχιστοποιώντας τους επικίνδυνους ρύπους όπως το CO (μονοξείδιο του άνθρακα).
Η Buderus ακολουθώντας τις εξελίξεις προχωράει σε αναβάθμιση και προώθηση νέων προϊόντων θέρμανσης τα οποία είναι απολύτως συμβατά με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία “Ecodesign” και φέρουν Ενεργειακής Επισήμανσης. Η GALANOS ENERGY ως αντιπρόσωπος της Buderus στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι στη διάθεση σας να σας ενημερώσει σχετικά με την Ετικέτα Απόδοσης και τα νέα προϊόντα της.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη σωστή ενεργειακή λύση!